Sunday, December 20, 2009

Konvensyen Blogger Pas '09: Pembentangan kertas kerja oleh Prof Dr Abu Hassan

TAMAN MELEWAR 20 DEC Pembentangan kertas kerja yang pertama telah disempurnakan oleh Prof Madya Dr Abu Hassan Hasbullah yang bertajuk 'Menguruskan Potensi Media Baru Dalam Merekayasa Pengaruh Politik: Pemikiran Informasi Sebagai Strategi Menurut Perspektif Future Studies'.

Pengerusi majlis pembentangan kertas kerja

Internet akhirnya muncul sebagai “kepercayaan baru” dengan setiap orang mempercayai pengaruh dan kuasa yang ada padanya dalam membentuk dan memutuskan rasional-rasional masadepan. Pengaruh dan kuasa internet semakin berkembang sebaik potensi penyebaran dan pengluasan informasi semakin maju melalui penciptaan aplikasi-aplikasi yang menterjemahkan kemampuan internet dan kemuncaknya adalah penghasilan saitek e-mail, dan kemudian letusan saitek kandungan melalui multimedia, dan tentunya pemajuan situs/website. Sebaik dunia memasuki Kurun 21 yang dianggap sebagai Kurun Informasi hampir 1/5 penduduk dunia telah pun mempunyai komputer dan hampir 1/3 dari operasional institusi di peringkat kerajaan dan swasta telah beralih sepenuhnya kepada teknologi informasi. Internet telah menggerakkan pertumbuhan potensi ekoposial dan juga bakat manusia secara lebih drastik dan dinamik terutama apabila saitek World Wide Web (www) telah beroperasi dengan cekap dan menyeluruh. Manusia akhirnya meninggalkan sejarah dan geografi dan muncullah globalisasi dalam semua struktur penghidupan manusia sejagat. Planet bumi akhirnya bercantum melalui informasi, dan setiap ruang mula didedahkan dan terdedah untuk pengetahuan setiap orang.

Media baru menyarankan interaksi dinamik secara langsung dengan masyarakat, segala diskusi secara cerdas dapat terciptakan termasuk p e rd e b a t a n - p e rd e b a t a n t e r b u k a y a n g mengundang subversisme dan segala macam aliran terkedepan. Namun blog misalnya telah menyebarluaskan satu-satunya pengetahuan yang cukup besar dalam proses tamadun baru iaitu informasi. Malah dalam Kurun 21, persepsi sendiri sudah menjadi sebagian dari ciri maklumat yang perlu ditangani, diproses, dan disiapsiagakan sama
ada sebagai strategi atau instrumen prediksi masadepan. Kebangkitan “future studies” sebagai cara berfikir menjadikan media baru dan informasi yang terkandung di dalamnya sebagai kepercayaan, “kepercayaan baru yang merentasi sempadan politik, ekonomi, budaya, kaum dan agama. Ia dianuti hampir semua masyarakat dunia.

Meski setiap informasi yang diapungkan di dalam media baru, mahupun yang dibenamkan adalah kandungan yang diuruskan oleh gejuis tersebut; namun dalam sistem kepolitikan yang memahami pengaruh kepercayaan politik oleh media baru hendaklah mempunyai gerakan yang dapat menyalurkan informasi aktual secara berterusan. Sikap menyerahkan
tanggungjawab secara total kepada individu yang bertebaran dengan andaian keberpihakan telah ditolak oleh kebanyakan kajian yang menunjukkan pengaruh kepercayaan politik individu seperti yang ditunjukkan dalam kandungan blog adalah begitu bebas dan terbuka. Di saat mereka dipercayai sebagai sekutu adakala telah berubah menjadi seteru. Inilah yang harus difahami oleh sisi aktual politik.

Carta Kepercayaan Terhadap Media mengikut umurCarta-carta diatas adalah daripada hasil kajian yang
dilakukan oleh Prof Dr Abu Hassan dan pihak
Zentrum Future Studies Malaysia (ZENTRUM)

Peserta konvensyen yang masih 'kusyuk' mengikuti
pembentangan kertas kerja Prof Dr Abu Hassan

Sesi soal jawab bersama Prof Dr Abu Hassan

Prof Abu Hassan menjawab pertanyaan yang diutarakan kepadanya

Permasalahan kelembapan muat-turun dan menonton
video dilaman blog juga diutarakan kepada Prof.

No comments:

Followers

Video ajijoi

Loading...