Thursday, November 5, 2009

Pesanan Khalifah Harun al-Rasyid kepada pendidik puteranya

Ibn Khaldun menukilkan dalam Al-Muqaddimah, bahawa apabila Khalifah Harun Al-Rasyid menyerahkan puteranya al-Amin kepada seorang pendidik, baginda berpesan dengan nasihat-nasihat berikut:-

"Sesungguhnya Amirul Mukminin telah menyerahkan buah hatinya kepadamu, maka terimalah dia sengan senang hati dan wajib ke atasnya taat kepadamu.
Dengan itu,
* Bacakanlah al-Quran kepadanya.
* Beritahukan kisah-kisah kepadanya.
* Sampaikan puisi-puisi kepadanya.
* Ajarkan sunah-sunah kepadanya.
* Jelaskan tujuan perbicaraan dan latar belakangnya.
* Laranglah anak ini bergurau selain pada waktunya.
* Janganlah membiarkan waktu berlalu sehingga mematikan fikirannya.
* Janganlah pula dibiarkan terlalu banyak waktu berhibur untuk anak ini hingga dia terlalu bersenang-lenang oleh masa senggang tersebut.
* Luruskanlah anak ini dengan penuh pendekatan lemah lembut dan jika dia tidak mahu menerima pendekatan lemah lembut tersebut maka wajarlah engkau menggunakan kekerasan."

Khalifah Harun al-Rasyid tidak sekali-kali memberi kedudukan istimewa kepada anaknya, apatah lagi menyelimuti anaknya dengan kemewahan dan bersantai. Jelas, dia mahu puteranya dididik seperti rakyat kebanyakan, iaitu dengan membangunkan jiwa dan potensi diri.

- Solusi 10

No comments:

Followers