Saturday, October 29, 2011

LANTIK KONTRAKTOR 5 TAHUN: KOS MENINGKAT, SISTEM PENGENDALIAN BAGASI KLIA TAK SEMPURNA

Projek sistem pengendalian bagasi di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) ke Keretapi Berkelajuan Tinggi (ERL) menemui beberapa kelemahan di peringkat perancangan dan pelaksanaan projek.

Menurut Laporan Audit 2010, antara kelemahannya, peningkatan kos projek, pelantikan kontraktor mengambil masa lima tahun, projek siap tetapi tidak dimanfaat sepenuhnya.

"Pada pendapat Audit, sekiranya Kementerian Pengangkutan mengambil tindakan melaksanakan projek selaras dengan keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 21 Februari 2003 atau mengambil tindakan terhadap surat persetujuan daripada pejabat Timbalan Perdana Menteri,, ia tidak menimbulkan masalah," petik laporan itu.

Kos yang perlu dibelanjakan RM131 juta sahaja bagaimanapun, kementerian tidak mengambil sebarang tindakan untuk tempoh dua tahun iaitu dari bulan April 2003 hingga Mei 2005.

Namun, mereka hanya bertindak memohon kelulusan Kementerian Kewangan pada 27 Jun 2005 untuk melaksanakan projek dengan kos RM165.30 juta.

Oleh itu, sekiranya pelantikan kontraktor tidak mengambil masa yang terlalu lama, peningkatan kos projek yang ketara dapat dielakkan.

Walaupun projek itu siap sepenuhnya pada Mac 2008, Audit mendapati sistem pengendalian bagasi di KLIA ke ERL masih belum beroperasi seperti objebtif yang ditetapkan.

Antaranya, menyediakan kemudahan check-out ke di KL City Airport Terminal (KL CAT), KL Sentral tanpa melalui pemeriksaan di KLIA bagi penumpang kapal terbang yang menggunakan perkhidmatan ERL.

Jadi, hasrat kerajaan melaksanakan konsep Airport Terminal in The City yang merupakan kemudahan pertama dan terunggul di dunia masih tidak dapat direalisasikan.

Pada pendapat Audit, kegagalan sistem pengendalian bagasi di KLIA ke ERL melaksanakan operasi check-out di KL Sentral menyebabkan ujian dalam keadaan operasi sebenar tidak dapat dilaksanakan.

Followers